باتری UPS

باتری UPS

در این مقاله به معرفی باتری UPS و کاربردهای آن در برق اضطراری پرداخته می‌شود. باتری UPS یا “تامین برق بدون وقفه”، دستگاهی است که از طریق شارژ و دشارژ باتری‌ها، انرژی الکتریکی را در صورت قطعی برق فراهم می‌کند. اجزاء سازنده باتری UPS، نحوه عملکرد آن و انواع مختلف باتری‌های UPS به‌طور مفصل بررسی می‌شود.

ادامه مطلب